Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας mysportevent.gr υποστηρίζει ασφαλείς πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω διασύνδεσης με την υπηρεσία Viva Wallet. Η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε. είναι ένα νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011), εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος (με αριθμό μητρώου 1) που δραστηριοποιείται ως εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος και ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σχετικών με την έκδοση, χρήση και εξαργύρωση του.

To Viva Wallet είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ένας παραδοσιακός τραπεζικός λογαριασμός, με τη διαφορά πως είναι αποκλειστικά διαδικτυακό και άρα πολύ πιο απλό και γρήγορο στη δημιουργία του.

Η κατάθεση χρημάτων μέσω του Viva Wallet είναι εύκολη:

Πως να ανοίξετε ένα λογαριασμό Viva Wallet

Η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων σας στο Viva Wallet είναι εύκολη και γρήγορη. Το Viva Wallet χρεώνει μόνο για κάποιους τύπους συναλλαγών – Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις του Viva Wallet.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας mysportevent.gr σε συνεργασία με τη Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αναγνωρίζουν τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων που καταχωρείτε τόσο στην ιστοσελίδα mysportevent.gr όσο και στην ιστοσελίδα viva.gr. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκτέλεσης μίας συναλλαγής η αυθεντικότητα του εξυπηρετητή (server) του viva.gr εξασφαλίζεται μέσω πιστοποίησης από την διεθνώς αναγνωρισμένη Thawte (περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της εταιρίας https://www.thawte.com)

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων των χρηστών, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών και η οποία έχει εκδώσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εξυπηρετητή για χρήση από το viva.gr.

Κρυπτογράφηση

Κατά τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων χρέωσης σε πιστωτική κάρτα, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών κρυπτογραφούνται και μεταφέρονται κάτω από κανάλι επικοινωνίας HTTPS. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι εμπιστευτικές και αυτή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης από το website.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στα στοιχεία που αφορούν στις συναλλαγές σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Τα στοιχεία των χρηστών / πελατών και των συναλλαγών τους δεν αποκαλύπτονται, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και οι χρήστες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που γνωστοποιούν ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Viva Payments, αξιοποιώντας την υποδομή που διαθέτει ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ασφαλείας PCI-DSS. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας mysportevent.gr και η Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δεν διατηρούν ούτε επεξεργάζονται τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το σύστημα της Viva Payments.